Redenering van het Hof van Beroep: De door Mario Iorgulescu bij het ongeval om het leven gekomen bestuurder had ook cocaïne gebruikt, maar dat ontslaat de zoon van de LPF-chef niet van aansprakelijkheid.

Redenering van het Hof van Beroep: De door Mario Iorgulescu bij het ongeval om het leven gekomen bestuurder had ook cocaïne gebruikt, maar dat ontslaat de zoon van de LPF-chef niet van aansprakelijkheid.

Op donderdag maakte het hof van beroep van Boekarest de motivering van het vonnis bekend. De rechters leggen uit dat het slachtoffer ook cocaïne had gebruikt voordat hij achter het stuur kroop, maar dat dit geen invloed had op het ongeluk en geen reden is om Mario Iorgulescu niet aansprakelijk te stellen.

Tijdens het hele proces voerden de verdedigers van Mario Iorgulescu aan dat de 24-jarige ook cocaïne had gebruikt en daarom schuld had aan het verkeersongeval, aldus Agerpres.

Ze haalden hiervoor documenten van de INML aan.

Uit het forensisch necropsierapport van het Nationaal Instituut voor Gerechtelijke Geneeskunde in Boekarest kwam het volgende naar voren: “De dood van (…) van 24 jaar was gewelddadig. Het werd veroorzaakt door inwendige bloedingen als gevolg van scheuren van organen en grote vaten – in de context van een polytrauma waarbij elementaire traumatische verwondingen, breuken van het bekken en de onderste ledematen, meerdere ribbreuken op verschillende vlakken, allemaal met bloedinfiltraat in de foci ook werden gevonden. De traumatische verwondingen zouden op 08.09.2019 veroorzaakt kunnen zijn door harde lichaamsinslag en harde lichaams/vlak impact, mogelijk in de omstandigheden van een verkeersongeval; er is een direct onvoorwaardelijk causaal verband tussen deze verwondingen en het overlijden. Het afgenomen bloed behoort tot groep A, Rh (+). Toxicologisch onderzoek (BA nr.983/14.01.2020) toonde benzoylecgonine 0,131 ľg/ml. Het overlijden was gedateerd 08.09.2019″. Er werd opgemerkt dat benzoylecgonine de belangrijkste metaboliet van cocaïne is en in de lever wordt gevormd door het metabolisme van cocaïne (https://en.wikipedia.org/wiki/Benzoylecgonine), beide bestuurders die betrokken waren bij het verkeersongeval waren daarom onder invloed van cocaïne”.

De rechters verwierpen het argument van de advocaten en zeiden dat de 24-jarige correct in zijn rijstrook reed en het ongeluk sowieso niet had kunnen voorkomen, gezien de zeer hoge snelheid van 143 km/u waarmee de auto bestuurd door Mario Iorgulescu reed en dat hij het gaspedaal 100% indrukte op het moment van de botsing.

“Hoewel de rechtbank in de voorgaande overwegingen oordeelde dat het slachtoffer onder invloed van cocaïne was, oordeelde zij dat deze omstandigheid hoogstens had kunnen leiden tot bestraffing van het slachtoffer voor het strafbare feit van artikel 336, lid 1, van het Wetboek van Strafrecht. (2) van het Wetboek van Strafrecht, als het slachtoffer het overleefde, en niet voor schuld aan het verkeersongeval. Ongeacht of hij wel of niet onder invloed van cocaïne was, heeft niets wat het slachtoffer vooraf deed de verdachte gehinderd. Het slachtoffer reed in zijn rijstrook, op zijn rijbaan, en het was de verdachte die gedeeltelijk achteruit reed en vervolgens tegen het voertuig van het slachtoffer botste. Dit zou alleen relevant zijn geweest als het slachtoffer de verkeerssituatie had kunnen vermijden, maar dat niet deed vanwege een gebrek aan reactievermogen vanwege fysieke, mentale en gedragsveranderingen als gevolg van drugsgebruik. Echter, gezien de snelheid van de andere bestuurder en de extreem korte tijd die hij had om te reageren (0,45 seconden volgens het rapport van de forensische experts), tussen het moment van inrijden in de tegenovergestelde richting en het moment van de botsing, was er geen mogelijkheid voor een persoon, al dan niet onder invloed van drugs, om de botsing te vermijden,” zeiden de magistraten.

Mario Iorgulescu is opgenomen in een privékliniek in Italië

Uit documenten in het dossier blijkt dat Mario Iorgulescu een grote hoeveelheid alcohol had gedronken en onder invloed was van drugs.

“Volgens de gegevens die zijn ingevoerd in het toxicologische analysebulletin, had de verdachte Iorgulescu Mario op 08.09.2019 om 5.06 uur een concentratie van 1,96 g/l pure bloedalcohol en om 6.06 uur een concentratie van 1,76 g/l pure bloedalcohol. Ook het urinemonster verzameld op 08.09.2019, om 5.42 uur, getest met de snelle immunologische testmethode, leverde het resultaat “positief voor cocaïne”. Het toxicologische analyse bulletin werd op 13.09.2019 aangevuld met het resultaat van de analyse van de aanwezigheid/afwezigheid in het lichaam van psychoactieve stoffen door de GCMS-methode van het bloedmonster, resulterend in benzoylecgonine 0,013 ľg/ml (in het bloedmonster). Volgens het toxicologisch rapport werden ook cocaïne en metabolieten, diclofenac (metabolieten) en fentanyl aangetroffen in het urinemonster. Tegelijkertijd concludeerde het forensisch deskundigenrapport van het INML het volgende: rekening houdend met de halfwaardetijd van cocaïne (0,7-1,5 uur) en benzoylecgonine (2,57-5,10 uur), kan worden beoordeeld dat tijdens het tijdsinterval 02:50-03:03, op 08.09.09.2019, de verdachte onder invloed was van psychoactieve stoffen zoals cocaïne, een invloed die werd geaccentueerd en bevorderd door het bijbehorende alcoholisme en die zijn bekwaamheid om een motorvoertuig op de openbare weg te besturen negatief kon wijzigen”, zo luidt de redenering van de rechtbank.

Mario Iorgulescu ligt in een privé-ziekenhuis in Italië, zijn ouders zijn erin geslaagd om hem onmiddellijk na het ongeval met een privé-vliegtuig het land uit te krijgen. Hij is niet gehoord door aanklagers of magistraten tijdens de vervolging of rechtszaak.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *